Blindern Kongelige Selskap er stiftet
av noen studenter som er Elvis-fans.
Formålet er å høre på fantastisk
musikk og spre det glade
Elvis-budskap til alle de der ute
som trenger god musikk.

Det arrangeres Elvis-aftener når lyst og tiltakslyst tilsier det. Man kan regne med to-tre arrangementer i året. Pluss en del uformelle sammenkomster. Informasjon spres via vår mailingliste og ved plakatopphenging på Blindern.

  For mer info kan hoffsjef Bent Johan Mosfjell kontaktes på bent-jm@online.no

Tilbake til forsiden